REŠITVE

Kdaj potrebujem gradbeno dovoljenje?

Pretekli mesec, natančneje 1.6.2018 je v veljavo stopil nov zakon o graditvi objektov, ki je s seboj prinesel nekaj sprememb. Vsekakor pričakujemo še kakšne nove pravilnike, ki bodo dopolnjevali zakon na občinskih ravneh, tehnične smernice in nenazadnje mogoče tudi kakšno dopolnitev.

Ne glede na zgoraj povedano pa lahko z gotovostjo povemo čemu služi GRADBENO DOVOLJENJE ter kdaj ga potrebujemo.

KAJ JE GRADBENO DOVOLJENJE?

Gradbeno dovoljenje je odločba s katero se investitorju/investitorki dovoljuje gradnja.

KDAJ POTREBUJEM GRADBENO DOVOLJENJE?

Gradbeno dovoljenje potrebujemo kadar objektu spreminjamo namembnost, gradimo nov objekt ali rekonstruiramo obstoječi objekt. Rekonstrukcija je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta, pri čemer se delno ali v celoti spreminjajo njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ali izvedejo druge njegove izboljšave, pri čemer se morajo ohraniti najmanj temelji ali kletni zidovi obstoječega objekta. Gabariti objekta praviloma ne povečajo, lahko pa se zmanjšajo. Povečanje gabaritov je v okviru rekonstrukcije mogoče le zaradi usklajevanja z bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte določajo predpisi, ki urejajo graditev. Sprememba namembnosti je sprememba namena objekta ali njegovega dela, ki se izvede samostojno ali hkrati z vzdrževanjem, rekonstrukcijo ali prizidavo. Za spremembo namembnosti se ne šteje, če se namembnost spreminja v okviru podrazreda v skladu s predpisom, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije objektov.
Gradbenega dovoljenja ne potrebujete v primeru, da na objektu izvajate vzdrževalna dela (namenjena ohranjanju uporabnosti in vrednosti objekta ter izboljšave, ki upoštevajo napredek tehnike, zamenjava posameznih dotrajanih konstrukcijskih in drugih elementov ter inštalacijski preboji) .

Članek je nastal s povzemanjem novega Zakona o graditvi objektov objavljenega v Uradnem listu RS.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja